تماس با ما

معصومه عباسیان بخش مرکزی ، شهر گالیکش، صاحب الزمان ، خیابان امام خمینی ، خیابان هشتم شهریور[ش نقدی پور 6] ، پلاک 35 ، طبقه همکف – گلستان، گالیکش، خ امام.خ هشتم شهریور پلاک۳۵ کد پستی : 4983149167 شماره همراه : 09114253787 شماره دفتر : ۰1735835004